ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

בלוגיקה (ובמתמטיקה), מתייחס המונח מקרה פרטי לאחד משני מצבים:

מקרה יחיד

זהו מצב בו נתונות שתי טענות מהתבנית הבאה:

בדוגמה זו, יוסי ייקרא מקרה פרטי של "ישראלי", ומהנתון ניתן להקיש:

  • יוסי אוהב פלאפל.
תת-מקרים

מצב זה דומה, אך לא עוסק במקרה פרטי יחיד, אלא בקבוצה של מקרים פרטיים. לדוגמה:

  • כל הישראלים אוהבים פלאפל.
  • תושבי חיפה הם ישראלים.

בדוגמה זו "תושבי חיפה" הם תת-מקרה של "ישראלים", והם מקיימים:

  • תושבי חיפה אוהבים פלאפל.

שימושים במתמטיקה עריכה

במתמטיקה ובלוגיקה מוכיחים את תוקפם של חוקים מסוימים על מקרים פרטיים באמצעות חוק היקש הקרוי מודוס פוננס.
דוגמה: נוכיח כי 6 הוא לא מספר ראשוני. ידוע לנו כי:

  • כל מספר זוגי גדול מ-2 אינו ראשוני.
  • 6 הוא מספר זוגי גדול מ-2.

מכאן נובע: 6 אינו מספר ראשוני.

ניתן להפריך טענה כללית, על סמך מקרה פרטי הקרוי דוגמה נגדית.

אולם יש לשים לב לא ליפול בכשל הלוגי: חוק מתמטי או לוגי שאמור לחול על אינסוף מקרים פרטיים - לא ניתן להוכיח אותו רק באמצעות מקרים פרטיים (גם אם מדובר בכמות מאוד גדולה). תכונה זו אופיינית למתמטיקה וללוגיקה בלבד, ולא למדעים האחרים. עם זאת, אפילו במתמטיקה ניתן להוכיח הנחה מתמטית על ידי טכניקה הנקראת אינדוקציה מתמטית.

ראו גם עריכה