משאב (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • משאב – חומר או מוצר ממנו ניתן להפיק תועלת, מושג בסיסי בתחומי הכלכלה, סוציולוגיה ועוד.
  • משאב (חברה) – חברת החזקות ישראלית הפועלת בתחומי התשתיות, היבוא והאנרגיה.
  • משאבים פסיכולוגיים – יכולות ואמצעים רגשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים שקיימים אצל הפרט ומשמשים אותו בעת הצורך.
  • משאבים – מרכז תמיכה ישראלי.
  • משאב טבע – מרכיב טבעי המשמש את האדם להפקת תועלת.
  • משאב מערכת – רכיב פיזי או וירטואלי במחשב .