משחקים מבוססי כדורסל

משחקים מבוססי כדורסל הם משחקי חובבים בהם נעשה שימוש בכדור ובסל, בטכניקות השאובות ממשחק הכדורסל.

משחק אחד על אחד

3x3עריכה

3x3 או שלוש על שלוש הוא משחק שבו משחקים שלושה שחקנים מול שלושה שחקנים אחרים על חצי מגרש וסל אחד. המשחק מקודם ומנוהל על ידי פיב"א - הפדרציה הבינלאומית של הכדורסל.

אחד על אחדעריכה

אחד על אחד הוא משחק לשני שחקנים. השחקנים מתחרים בקליעה לסל בודד, כאשר שחקן אחד מחזיק בכדור והשני מנסה למנוע בעדו את הקליעה. טרם המשחק על השחקנים להחליט האם לאחר קליעה, הכדור נשאר אצל הקולע או עובר ליריבו.

לצורך התאמת המשחק למספר השחקנים הקטן, מבוטלים חוקים מורכבים כגון הוצאת חוץ, חילופים וכדומה. נשמרים רוב החוקים העקרוניים - אין להחזיק את הכדור ולרוץ איתו, אין לבעוט בכדור ואין לבצע עבירות פיזיות.

מטבע הדברים, המשחק מצריך יכולות כדורסל אישיות בלבד. הגרסאות לשחקנים רבים יותר ("שניים על שניים", "שלושה על שלושה" ואף "ארבעה על ארבעה", המשוחק לעיתים על שני סלים) מצריכות יכולות קבוצתיות ככל שמספר השחקנים עולה.

חמש שלוש אחתעריכה

חמש שלוש אחת הוא משחק מבוסס-כדורסל למספר משתתפים.

במשחק מנסה כל שחקן בתורו לקלוע מטווח שלוש הנקודות, כאשר קליעה מזכה אותו בחמש נקודות. לאחר שניסה, בין אם קלע ובין אם לאו, עליו לתפוס את הכדור ולזרוק שוב מהמיקום בו הצליח לתופסו. קליעה ממקום זה תזכה אותו בשלוש נקודות. לאחר מכן זורק השחקן ממיקום כלשהו, הנתון לבחירתו. שווי קליעה זו נקודה אחת. משתתף שקלע את כל זריקותיו זוכה בתור נוסף, ואילו משתתף שהחטיא את כל זריקותיו מאבד את כל הנקודות שצבר עד לשלב זה.

לרוב, המנצח במשחק הוא הראשון שהגיע למספר הנקודות שנקבע מראש (מספרים מקובלים הם למשל 11, 21 או 26 נקודות).

גרסאותעריכה

 • לעיתים הזריקה השלישית שווה שתי נקודות (גם אם לא השלים השחקן שלוש קליעות רצופות)- ולכן המשחק נקרא "חמש שלוש שתיים".
 • לעיתים הזריקה הראשונה שווה שלוש נקודות, השנייה שווה שתי נקודות והשלישית שווה נקודה - ולכן המשחק נקרא "שלוש שתיים אחת".
 • הזריקה הראשונה נזרקת מקו העונשין.
 • הזריקה הראשונה מפינת המגרש, מחוץ לקשת השלוש נקודות.
 • הזריקה הראשונה היא מקו מחצית המגרש (במקרה כזה אפשר להרחיב את המשחק ולשחק על ארבעה ניסיונות בסך הכל).
 • משתתף שקלע את כל שלוש הזריקות מקבל נקודת בונוס (עשר נקודות בסך הכל).
 • כדי לנצח יש צורך להגיע למספר הנקודות שנקבע בדיוק, שחקן שצבר ניקוד גבוה מהיעד מאבד את כל הנקודות.

חיוביםעריכה

חיובים הוא משחק המצריך יכולת קליעה בלבד, המיועד למספר שרירותי של שחקנים בודדים.

השחקן הראשון מנסה לקלוע לסל מעמדה לפי בחירתו. אם קלע, "מחויב" המשתתף הבא בתור לקלוע מאותה עמדה. אם המחויב נכשל במשימה, הוא מקבל נקודה רעה והתור עובר למשתתף הבא, אשר יכול לקלוע מכל נקודה שיבחר ובכך "לחייב" את המשתתף הבא אחריו. אם ה"מחויב" מצליח לקלוע, ממשיכים שאר המשתתפים לנסות ולקלוע מאותה נקודה עד אשר אחד מחטיא.

שחקן שצבר מספר מסוים, מוסכם מראש, של נקודות רעות, נפסל. המנצח הוא השחקן האחרון שלא נפסל.

גרסאותעריכה

 • כאשר כל המשתתפים עמדו בהצלחה ב"חיוב" של שחקן מסוים ותורו הגיע בשנית אין הוא "מחויב" עוד וביכולתו לשנות את העמדה (שתחייב את השחקנים הבאים מחדש).
 • חיובים צורני (או חיובים יפאנים): על ה"מחויב" לזרוק לא רק מהמקום בו זרק השחקן הקודם, אלא גם באותו סגנון (לאחר צעד וחצי, בזריקה ביד אחת, עם הגב לסל וכדומה). גרסה זו קרובה למשחק הטלה.

חמש ארבע שלוש שתיים אחתעריכה

חמש ארבע שלוש שתיים אחת (או יד הזהב) הוא משחק המצריך יכולת קליעה בלבד. למשחק חמישה שלבים: בשלב הראשון על כל משתתף לקלוע לסל באחד מבין חמישה ניסיונות, בשני - באחד מבין ארבעה ניסיונות וכן הלאה.

משתתף שנכשל במשימה, אשר יש שחקן אחר (אחד לפחות) שעמד בה, נפסל. אם כל המשתתפים נכשלים במשימה באותו שלב, חוזרים על השלב. על השלב האחרון (קליעה בניסיון אחד) חוזרים עד אשר אחד המשתתפים הוא היחיד אשר הצליח לקלוע באותו שלב, והוא המנצח.

פולו אמריקאיעריכה

פולואנגלית "follow up") הוא משחק לשלושה שחקנים. שחקן אחד זורק מקו העונשין ושני השחקנים הנוספים עומדים ברחבה (בדרך כלל מחוץ לצבע). אם השחקן שזרק קלע, הוא זוכה לנקודה ולתור נוסף.

אם החטיא, ואחד השחקנים האחרים תפס את הכדור, יתחיל משחק אחד על אחד בין השניים שלא ניסו לקלוע באותו סבב, עד שאחד מהם יקלע. המנצח ביניהם יתחלף עם השחקן שעמד על קו העונשין. כל עבירה במשחק ביניהם או יציאת הכדור מגבולות המגרש במהלך המשחק בין השניים, יובילו להחזרת הכדור לשחקן שבקו העונשין.

המשחק מסתיים לאחר שאחד השחקנים הגיע למספר הנקודות שנקבע מראש (בדרך כלל עשר).

גרסאות נוספותעריכה

 • שחקן מבין השניים המשחקים אחד על אחד, שקלע שלשה ו/או "פולו" (תפס את הכדור וזרק אותו בעודו באוויר, במהלך קפיצה אחת) מקבל נקודה (בנוסף לזכותו להתחלף עם השחקן שבקו העונשין).
 • הזורק יוחלף רק אם אחד האחרים קלע ב"פולו".
 • בזמן משחק האחד על אחד, שלוש החטאות רצופות של שני השחקנים יובילו להחזרת הכדור לשחקן שבקו העונשין.

מלךעריכה

מלך, כמו חיובים, הוא משחק המצריך יכולת קליעה בלבד, המיועד למספר שרירותי של שחקנים בודדים. המשחק כולל שמונה שלבים, שהם שמונה נקודות במגרש אשר מהן מנסה השחקן לקלוע לסל. שבעת השלבים הראשונים פזורים מסביב לבקבוק בצורה סימטרית: השלב הראשון הוא הקו הראשון של הבקבוק, השלב השני הוא הקו השלישי של הבקבוק, השלב השלישי הוא פינת הבקבוק בקו העונשין, השלב הרביעי הוא קו העונשין, ומשלב זה ואילך חוזרים אל הקו הראשון של הבקבוק, כאמור, בסימטריה אל השלבים הראשונים. השלב השמיני הוא זריקה מהשלוש.

כל שחקן זורק בתורו אל הסל בהתאם לשלבים. אם קלע הוא ממשיך לשלב הבא. אם החטיא הוא נשאר באותו שלב והתור עובר לשחקן הבא אחריו. שחקן הקולע מעמדה בה נמצא שחקן אחר מוריד את השחקן האחר שלב אחד. כאשר שחקן מסיים את כל שמונת השלבים הוא מוכרז "מלך" והוא יכול לקלוט כדורים חוזרים של שחקנים שלא קלעו בתורם, ולנסות לקלוע מהנקודה בה תפס את הכדור. אם הצליח, השחקן שהחטיא מורד שלב אחד.

שלשה ברצףעריכה

שלשה/שלושה ברצף הוא משחק לשניים ומעלה המצריך יכולת קליעה.

המשחק מבוסס על רוב חוקי הכדורסל, כמו האיסור על נגיעת הכדור ברגל, האיסור ללכת עם הכדור והאיסור לבצע עבירות.

במשחק שלושה שלבים:

שלב ראשון (שלב הנקודות)עריכה

זורקים את הכדור מאמצע המגרש, והשחקן שתופס את הכדור זוכה להיות ראשון.

השחקן צריך לקלוע שלושה סלים ברצף בין קו השלשה לסל בלי לכדרר ובלי לצאת מקו השלשה. אם לא קלע באחד משלושת השלבים ותפס את הכדור בלי שיגע באדמה, הוא זכאי לנסות שוב בלי שיקחו ממנו. אם לא תפס, או שהכדור נגע באדמה, שאר השחקנים זכאים לתפוס את הכדור ולנסות לקלוע שלושה סלים. במקרה שלשחקן נופל הכדור ופוגע באדמה, מתאפסות לו הנקודות.

כל קליעה שווה 2 נקודות.

שחקן שקלע שלושה סלים ברצף בהתאם לגבולות המשחק ולחוקיו, רשאי לעבור לשלב הבא או לנסות לצבור עוד נקודות בשלב זה.

שלב שני (שלב הכדרורים)עריכה

אם יש שחקנים בשלב הראשון הם מקבלים את הכדור.

כאשר השחקן עובר מהשלב הראשון לשני הוא יוצא מקווי השלשה ורשאי לכדרר. לשחקן שבשלב זה אסור להיכנס לגבולות של השלב הראשון, והוא מנסה לקלוע שלושה סלים מקו השלשה ומאחוריו.

אם תפס את הכדור הוא רשאי לזרוק זריקה נוספת, ואם לא תפסו, או שהוא נגע באדמה, מתאפסות לו הנקודות ושחקנים אחרים רשאים לתופסו.

קליעה שווה שלוש נקודות, ושחקן שקלע קליעה לפי החוקים עובר שלב.

שלב שלישי (שלב הניצחון)עריכה

בשלב השלישי שחקן לא רשאי לכדרר ונשאר מאחורי קו השלשה.

החוקים הם כמעט אותם חוקים כמו בשאר השלבים, ושחקן שקלע שלשה ראשון מנצח, ורשאי לעזור למשתתפים אחרים לעלות שלבים.

קישורים חיצונייםעריכה