אני עפרה, גרה ביישוב בשומרון, מה שנהוג לכנות כאן "התנחלות", אני אם ל-6, ובשעות הספורות בהן נותר לי פנאי, אני מנסה לתרום לוויקיפדיה.