מנהלת מחלקת קיטלוג עברי בספרייה הלאומית.
מרצה בתובנית לתואר שני ספרנות ומידענות במכללה האקדמית דוד ילין.
חברת וועדת ההיגוי של EURIG - European RDA Interest Group
סגנית לנציגת אירופה ב-RSC, ועדת ההיגוי של הנחיות הקיטלוג RDA.

Wikipedia Library owl.svg משתמשת זו השתתפה במיזם 1Lib1Ref
MelvilDewey ALA.png משתמשת זו היא בעלת ידע בספרנות