משתמשת:Midrashah/טרור מבית

טרור מבית[1]אנגלית: Homegrown terrorism או domestic terrorism) הוא ביטוי שמזוהה בדרך כלל עם מעשי אלימות שבוצעו על ידי אזרחים או תושבי קבע של מדינה כנגד בני עמם או כנגד רכוש של מדינתם במטרה להטיל אימה ופחד באוכלוסייה או בממשלה כחלק מטקטיקה שנועדה לקדם מטרה פוליטית, דתית, או מטרות אידאולוגיות אחרות. [2]

קטגוריה:טרור