David Levy.jpg פרשתי מוויקיפדיה העברית לצמיתות! האתר והאנשים פה הצליחו כל כך לעצבן אותי שאין לי שום כוונה לערוך פה עוד עריכה אחת נוספת בחיים שלי. לא יעזרו תחנונים, כי הפעם באמת, אבל באמת, אין לי שום כוונה לחזור. היו שלום ותודה על הדגים!