שלמית השתתפה בקורס עריכה בספריה לאומית ב-2014.

מומחית בנושאי אמנות ותרבות יפן.

MelvilDewey ALA.png משתמשת זו היא בעלת ידע בספרנות