קצת עליעריכה

מנהלת פרויקטים בהייטק בעבר. סטודנטית לטכנולוגיה ולמידה בהווה.

תחומי ענייןעריכה

טכנולוגיה, חינוך, כלכלה, אומנות, ספרות, קולנוע, בודהיזם, יהדות רומניה, טבע וטיולים, חופש מידע.

בויקיעריכה

חדשה כאן, ומתלהבת מהפוטנציאל.