קצת עלי: כעת עוסק במחקר מדעי הרוחוח באחד מהמוסדות האוניברסטאים במדינת ישראל. התמחות בפילוסופיה ובהגות היהודיים בימי הביניים והבעת החדשה.