משתמש:אבנר/לדריה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מצגת

פרמטרים [ מהירות הנפשה, גובה, תצוגה מקדימה, אפקט ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הקטנה (5 תמונות)

לדריה,

"כי סערת עלי, לנצח אנגנך...

לספרים רק את החטא והשופטת.

פתאומית לעד, עיני בך הלומות,

עת ברחוב לוחם, שותת שקיעות של פטל,

תאלמי אותי לאלומות...

תפילתי דבר איננה מבקשת,

תפילתי אחת והיא אומרת:"

תני לי נא את ידך