משתמש זה שומר שבת, ומבקש לא להשאיר לו הודעות בשבתות וחגיםעריכה

  • משתמש זה בעל ידע משפטי, במשפט העברי ובמשפט הישראלי.
  • משתמש זה בעל ידע בהיסטוריה, ותולדות עם ישראל.
  • משתמש זה בעל ניסיון בכתיבה ועריכה, עיתונאית וספרותית.