שם המשתמש שלי נבחר לא במקרה ולאור היותי פעיל באיןציקלופדיה. רוב תרומותיי בוויקיפדיה הן בנושאים של מוזיקה ישראלית ומוזיקה בכלל.