he משתמש זה דובר עברית כשפת אם.
משתמש זה אינו שולח הודעות תוקפניות סתם, ומגדיר את עצמו כוויקיפד ידידותי.
משתמש זה הוא בעל ידע במחשבים