משתמש:אנבה/טיוטה


דמוקרטיה נזילה היא שיטת ממשל האצלתית בה לבעל זכות הצבעה יש אפשרות לבחור אם להעביר את כוחו לנבחר ציבור, או להצביע בעצמו.