אסתי ברוכי. מורה (בדימוס) בגימנסיה העברית בירושלים.