שלום וברכה

אני יהודי הזוכה לשמור מצוות, ומוסר שיעורים והרצאות לכל הציבורים: דתים וחרדים, ספרדים ואשכנזים, בתי ספר תיכונים ועוד.

גם בטלפון אני מוסר שיעורים דרך קול הלשון - ניתן לשמוע כאן

זיכה אותי בורא עולם לחבר ספרים רבים בנושאים: הודיה לה' ושמחה, ארץ ישראל ושלום בית.

ניתן לראות את כל הספרים באתר שלי - הקול החמישי. ניתן ללחוץ כאן

אוהב מאוד את נושא ההודיה - ותמיד מנסה להכניס את ההודיה לה'.

זכיתי גם להוציא לאור דיסק שירים - מזמור לתודה. ראו באתר שלי.

זיכה אותי בורא עולם להקים את קו קול תודה לגברים - שיעורים וסיפורים בנושא ההודיה בטלפון - 03-6171190

או באתר קול הלשון - https://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?Lang=Hebrew&RavID=-1&ROrder=-1&FID=87562&HideMenus=False