שמי הפרטי מתחיל באות א

שם המשפחה שלי מתחיל באות ג

ואני מתגורר בהרצליה -

ומכאן הכינוי: א.ג.הרץ.