חשבון בוט המופעל ע"י עלי לטובת תחזוקת המיזם.

פעילות הבוט מתועדת בדף בוטעלי/פעילות.