WIKI AND ACADEMIA.PNG משתמש זה מנחה פרויקט שבמסגרתו סטודנטים כותבים ערכים בוויקיפדיה העברית.


ד"ר בועז מילר. מנחה הקורס "תרבות דיגיטלית וניו מדיה" (תשע"ח) במכללה האקדמית צפת.

פרוייקט ישןעריכה