Logognazim.jpg משתמש זה פעיל במיזם שיתוף הפעולה בין ויקימדיה ישראל לגנזים - ארכיון אגודת הסופרים

"גנזים" ארכיון הספרות העברית הוא המוסד המרכזי בישראל לשימור יצירתם של הסופרים העבריים.

הארכיון הוקם בשנת 1950 על ידי אגודת הסופרים העבריים, ביזמתו של אשר ברש.

אתר "גנזים" ברשת: מכון גנזים - אגודת הסופרים

יצרנו משתמש זה על מנת להנגיש לציבור חומרים הנמצאים בארכיון.