en-3 משתמש זה דובר אנגלית כשפת אם.

הגעתי לויקיפדיה לאחר שהתאהבתי בשפת הוויקי אשר בניתי בה וויקיות בעבר, והחלטתי לבוא לכור-מחצבת הויקי, הוויקי האם.

תרגמו נא- Aluminiumchlorohydrate