תיבות משתמש/ת
משתמש זה הינו ישלצניק.

וזה אומר הכל.

משתמש זה נמצא בוויקיפדיה במשך
10 שנים, 11 חודשים ו־21 ימים.

tmr-3 האי משתמש משתעי בארמאה דתלמודא בבלאה בדרגא מעליתא.‏