"חוסך שיבטו שונא בנו" מסיורים אקראים באינציקלופדיה ניתקלתי בלא קצת ערכים שאין להם מקום בשום אינציקלופדיה. לא מכוונת ולא כתובה.

ערכתי כמה ערכים אנונימים והחלטתי שהגיע הזמן להיות יותר פעיל