בוגר האוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי הרוח בחוגים מחשבת ישראל ולימודים משלימים