ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת

בראשית טו יח

בראשית – אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החדש הזה לכם" (שמות יב ב), שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום (תהלים קיא ו) "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים". שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

רש"י, בראשית א א

את ארץ ישראל כבש ישראל בחרב. בה היה לעם ובה בלבד ישוב לתחיה. לפיכך יש לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ-ישראל.זכות זו היא מוחלטת. היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע לעולם.

אברהם שטרן, עיקרי התחיה, במחתרת, ה'תש"א


למה?
וגם זה - קובץ PDF

עריכה

משימות לביצוע משימות לביצוע

    • לעיין בכללי ספר המצוות לרמב"ם
    • להביא את שמות המונים את המצווה הזו ואת המשמיטים
    • הסברים נוספים מדוע לא הביא הרמב"ם את המצווה הזו בספר המצוות
    • תמונות לחפש קיימות לגייס נוספות
    • [1]

קצת פרטים


יצירת דפים חדשים עם תבניות לעריכה
דף משנה שלי ערך חדש

______


הרודיון


⇒גילוי נאות: אני גם תום בומבדיל שיחת ויקיפדיה:תרגום מדיה ויקי לעברית