פרשתי מהשתתפות בויקיפדיה עקב כך שמאסתי בגאוות הטוענים לאדנות על עמל זולתם. ויקיפדיה חדלה זה מכבר מלהיות מיזם שיתופי, והפכה לאחוזתם הבלעדית של חבורת גאוותנים. שאו ברכה.