איסורי עריות

עריכה

איסורי עריות עוסקים בהסדרת המשפחה, הם קובעים איזו ביאה מותרת ואיזו אסורה. בקבוצת מצוות זו יש כחמישים מצוות. כיום ברוב התרבויות קיימת הסכמה על חלק גדול מהאיסורים הללו שלא לעשותם.

חומרת העברות מחולקת למספר רמות. אפשר להבין את רמת החומרה מסוג העונש המוטל על העובר על האיסור. החמורים ביותר הם איסור ביאה על אישה הארוסה לאחר, זכר, אשת בנו, אם חורגת ובהמה, שעונשם הוא עונש מוות בסקילה.

בקרובות האסורות בביאה, באשת איש ובנידה יש איסור מעבר לאיסור הביאה גם איסורי קירבה. איסורים אלו כוללים חיבוק, נישוק ודברים הדומים לכך. העובר על כך עובר בשני איסורים

טעמי המצווה

עריכה

ישנה מצוות פריה ורביה לפיה יש לישב את העולם לצורך כך קבע הבורא יצר מיני באדם. יש לכוון את היצר והמעשים הללו ליישוב העולם בצורה נכונה
רצה הבורא שיתיישב העולם בצורה מסודרת, שהמשפחות תהינה מאוחדות ושיוכר מי בנו של מי. על כן אם יותרו העריות יוכלו המשפחות להגיע למצב של ערבוב
זאת ועוד, אם יותרו קרובות המשפחה הקשר המשפחתי יהפוך לקשר מיני וכך יוצרו מתחים וסדקים בקשר המשפחתי.
לגבי זכר וזכר, נקבה עם נקבה וקשר עם בעל חיים הדבר הזה אינו מיישב את העולם. דבר זה הוא שימוש לא נכון ביכולות האדם אשר יכול להוליד צאצאים וליישב העולם.

חשוב ואף הכרחי שלכל אדם תהיה סביבה תומכת ואוהבת, מספר בני אדם שהקשר שלו עימם יהיה קבוע ולא נתון לשינויים. הסביבה הקרובה והתומכת ביותר היא, המשפחה הקרובה. ההורים האחים והדודים, איתם האדם משתתף בשמחות, ועימם הוא גם מצליח להתגבר על הצרות והקשיים. אם הגורם המיני היה נכנס לתמונה, על כל המתח והתחרות העליות והירידות הכרוכות בו, האדם היה עלול לאבד את הסביבה הקרובה והתומכת ביותר שלו, והאנשים שצריכים להיות הנאמנים ביותר זה לזה, היו הופכים למתחרים קבועים.
מה היה קורה כשבן היה מתחיל לריב עם אביו על אמו. או ננסה לדמיין איך קשרי המשפחה התקינים היו מתקיימים אם אדם היה צריך לחשוש בכל עת שמא אשתו תתפתה לאחד מאחיה או אפילו לאחיו. וכן איך היתה האשה מסוגלת לחיות, אם תמיד היתה צריכה לחשוש שמא בעלה יתאהב לפתע באחותה או באימה, או אפילו בבתה מנישואיה הקודמים. אם היה מותר לאדם להתחתן עם קרוביו, קרוב לודאי שהמתח המיני היה שובר ומפרק את שלמותה של המשפחה הרחבה, והקשרים בין אחים הורים ודודים היו קשרים של תחרות ומתח מתמיד וחוסר נאמנות.

פניני הלכה, משפחה, איסורי עריות הלכה ב

דיני המצווה

עריכה

אשת איש

עריכה

קרובות משפחה

עריכה

מצד האיש

עריכה

מצד האישה

עריכה

זכר ובהמה

עריכה
  ערך מורחב – איסור משכב זכר

עונשו של זכר הבא על זכר הוא מוות בסקילה, זה אחד מהאיסורים החמורים ביותר. במידה ונעשה ברצון שניהם, שניהם נהרגים.

  ערך מורחב – איסור משכב בהמה

איש הבא על בהמה או אישה הגורמת לבהמה לבוא עליה דינם בסקילה. בהמה האסורה כוללת בהמה, חיה ועוף.
לדעת ספר החינוך יש איסור מהתורה גם לאישה להיות עם בת מינה, איסור זה קל מהאיסור של זכר בבן מינו שכן אין בזה עונש מוות.

  ערך מורחב – נידה

נידה היא אישה שיצא דם דרך צוואר הרחם שלה, אישה זו אסורה לכל עד שתיטהר מטומאתה.

איסורים מדברי חכמים

עריכה

רשימת האיסורים

עריכה

הערות שוליים

עריכה

ראה עוד

עריכה
  • [[
  • [[
  • [[

מקורות

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

רשימת מצוות עריות

עריכה
כותרת 0 כותרת 1 כותרת 2
תא תא תא
תא תא תא
תא תא תא
  1. ^ ספר החינוך מונה את הנידה בין העריות