משתמש:מבני הנביאים/משימות

לשיפורעריכה

טהרהעריכה

ב תבנית:טומאה וטהרה להוסיף טומאת עם הארץ בערך


1 2 3 4 5 6 7
ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי
8 9 10 11 12
אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M
q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m
/ ' ק ר א ט ו ן ם פ ש ד ג כ ע י ח ל ך ז ס ב ה נ מ צ

{{מונחון|מונח|הסבר}}

{{כלומר?|כאן כותבים את השאלה}}

{{בבלי|נדרים|ח|ללא=מסכת}}{{בבלי|נדרים|ח|ללא=שם}}

{{אתר פניני הלכה|קישור=|הרב=אליעזר מלמד|תיאור=}}

{{ציטוט| תוכן=|מקור= |מרכאות=כן}}

250x150px