משתמש זה נחסם לצמיתות – ראו ויקיפדיה:פרשת הטיית הצבעות ודיונים 2024 לפרטים.

שלום רב לחברי בויקיפדיה,

אני מבין שנכנסתי לעולם מרתק.

אני מתענין בהיסטוריה יהודית ובהיסטוריה של מדינת ישראל.

בעל תואר B.A. במדעי המדינה ובמדעי המחשב.