שם המשתמש מיקרוז לא קשור למיקרובים וגם לא למיקרונזיה, אלא למשהו אחר.