מקדש שביעי. אוהב את ההיסטוריה, שונא את המסלפים אותה.