השם המקורי שלי הוא "משחיתים נמאסתם" כביטוי לכעס על ההשחתות ששרדו כאן זמן רב. השם שונה בעקבות בקשות בדף השיחה שלי
אני גיליתי השחתה בת עשר שנים בערך הדובה הקטנה. מקווה לבדוק עוד בעיקר בערכיי אסטרונומיה אם אין השחתות ישנות.
אם זאת לפעמים אכתוב ביקורת בדפי השיחה של ערכים שונים, לא בטוח שיהיה לי זמן לערוך. ייתכנו הפסקות ארוכות בין כניסה לכניסה שלי

הידע שלי בנושאים שונים חובבני בלבד ואין לי אפשרות לתרום משמעותית לערכים.

גילוי נאותעריכה

אני עורך באנציקלופדיה של אתר ויקי אחר, מייבא ערכים מכאן לשם. מגיע לכאן רק כשמצאתי טעויות בערכים שייבאתי.