ניצב

Kac 1924-10-19 Pinsk jews reading mishnah.jpg משתמש זה אוהב ללמוד תורה