אבטליון אומר, חכמים! היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל.

פרקי אבות, פרק א', משנה י"א. נלקח מויקיטקסט, הספריה החופשית

שלום!
הצטרפתי לויקיפדיה בחודש אדר ה'תשס"ז. תורם בעיקר בעינייני שר הטבעות וספרים אחרים, קצת בעינייני יהדות, ומעתיק את האירועים בערכי הימים העבריים לשנים העבריות המתאימות.

ארגז החול שלי