בכוונתי לכתוב על נושאים הקשורים בים, שיט, משפט ימי ומה שביניהם.