ויקיפד (2017-2006)
מפעיל מערכת (2010-2007, 2013-2012)
ביורוקרט (2012-2010)

ערכים עריכה