משתמש:קיפודנחש/חשיבותם של בתי ספר

הצעה לשינוי הקריטריונים עבור חשיבות ערכים על בתי ספר בישראלעריכה

דיונים קודמיםעריכה

(תודה לידידו של פול, זהר על איתור הדיונים)

דיון נוכחיעריכה

ויקיפדיה העברית רגישה מאד לערכים שחשיבותם מוטלת בספק.

בייחוד יש רגישות בשני תחומים: ערכים על אנשים, וערכים על מוסדות.

הסיבות ברורות. איננו רוצים שאנשים, מוסדות וחברות ינצלו את ויקיפדיה כבמה לפרסום עצמי או לשם קידום אג'נדות שונות. הקריטריון היחיד שאנו מוכנים לקבל הוא "חשיבות אנציקלופדית".

גם סיבות תמימות יותר אינן מספיקות: למשל, איננו רוצים שוויקיפדיה תהפוך לאתר הנצחה.

אני רוצה להציע קריטריון שונה עבור בתי ספר.

ההצעהעריכה

 • כל בית ספר (מוסד חינוכי המשרת תלמידים בחלק או כל הכיתות א'-י'ב) בישראל הפועל היום ומוכר על ידי משרד החינוך חשוב מספיק כדי להצדיק ערך
 • ערכים על בתי ספר צריכים לעמוד בדרישות איכות מסוימות כדי להכנס למרחב הערכים. ערך חדש על בית ספר שלא עומד בקריטריונים לא יימחק, אלא יועבר לארגז חול במרחב של התורם הראשי עד להשגת הרמה הנדרשת
 • קבלת הצעה זו לא תשפיע על ערכים שאינם נופלים במסגרת הקריטריונים, כמו גני ילדים, בתי ספר שאינם קיימים יותר, בתי ספר שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך ובתי ספר מחוץ לישראל. עבור כל אלו, שיקולי ה"חשיבות" הנהוגים לכל ערך בוויקיפדיה ימשיכו לתפוס
 • בדומה אין בקבלת הצעה זו כדי להשפיע על השיקולים של ערכים על ישיבות, מוסדות השכלה גבוהה, מכללות, אולפנות, מוסדות לימודי המשך מקצועיים וכל גוף אחר שאינו נופל תחת ההגדרה "בית ספר המוכר על ידי משרד החינוך".

לימוד סנגוריה על הקטגוריהעריכה

קודם כל יש לציין כי כבר קיימים סיווגים שונים שהשתייכות אליהם מהווה "הבהרת חשיבות" אוטומטית. למשל כל ישוב בישראל המוכר על ידי משרד הפנים פטור מהבהרת חשיבות. בדומה קיים ערך עבור כל שנה עברית וגרגוריאנית, בלי שמישהו מעלה על דעתו לפתוח דיון חשיבות על שנה ספציפית כלשהי. אין הכוונה לטעון שחשיבותו האנציקלופדית של בית ספר משתווה לחשיבות האנציקלופדית של ישוב, יסוד כימי או שנה בלוח - אלא רק לציין שכבר יש בוויקיפדיה העברית סיווגים שעצם ההשתייכות אליהם מהווה נימוק חשיבות מספק.

נאום הסנגוריה

 • קצת נתונים: לפי משרד החינוך, בשנת תשס"ח (2008-2007) היו קיימים 3919 מוסדות חינוך ו-53,449 כיתות[1], מתוכם, עבור בין 100 ל-300 בתי ספר כבר קיימים ערכים.
 • להבדיל מאנשים או מוסדות וחברות, בתי ספר לא עוסקים דרך שגרה ביחס"צ, וכך, אחת המכשלות העיקריות בערכים על אנשים, מוסדות וחברות לא מהווה בעיה רצינית כשמדברים על בית ספר.
 • ערך על בית ספר עשוי להפוך לפרויקט מאורגן או וולונטרי של כיתה או קבוצת תלמידים בבית הספר. במידה וזה אכן מתרחש, המשתתפים בפרויקט הופכים לתורמים בהתנדבות, וחלק מהם עשויים "לתפוס את החיידק" ולהצטרף לקהילת התורמים.
 • יש נזק ממשי במחיקה השגרתית של ערכי בתי ספר. מחיקה זו מרחיקה מאתנו את האנשים שתרמו לערכים שנמחקו. נכון שנימוק זה יכול לכאורה לשמש בכל דיון מחיקה, ובכל זאת אני חושב שנער או נערה שבילו שעות בכתיבה, עריכה, ומירוק ערך על בית ספרם קרובים יותר לדמות ה"תורם האידאלי" שאנו רוצים לטפח מחלק מהתורמים לערכים אחרים שנמחקים מנימוקי חשיבות.
 • אין להסיק מדברי לעיל שאני חושב שכדאי לפתוח מיזם שתכליתו להשלים ערך על כל בית ספר בישראל - ההיפך הוא הנכון. אם אין בבית הספר "ייחוד" (דוגמת בית הספר הריאלי בחיפה, גימנסיה הרצליה או מוסד שומריה), קיום ערך עליו מותנה ביוזמה מקומית של הקהילה אותה משרת בית הספר, קהילת התלמידים, המורים או ההורים.
 • לפני קבלת ההצעה יש לחשוב על דרישות "רמה" שתהיינה דווקא גבוהות יותר עבור ערכים על בתי ספר מדרישות ה"רמה" הרגילות שלנו. זה יכול להיות מועיל אם ערך שבמקרה אחר (כלומר לא ערך על בית ספר) היה מצמיח תבנית "שכתוב", הרי שבמקרה של ערך על בית ספר יועף לארגז חול של התורם העיקרי אליו, עם דרישות "רמה" מחמירות כדי לשוב למרחב הערכים. גם כאן השיקול הוא טיפוח הדור הבא.

הערות שולייםעריכה

 1. ^ אקו-ויקי - נתונים על מערכת החינוך בישראל