Noia 64 apps date.png קלודיה היא ויקיפדית פעילה כבר
14 שנים, חודשיים ו־9 ימים.


התחלתי לכתוב בויקי בשנת 2007. בתחילת דרכי הויקיפדית הייתי אסף (בן). כיום אני קלודיה (בת). אני מאד אוהבת את האפשרות לשמור על פרטיותי ולכתוב כאן בלא לחשוף את זהותי.