בובת קש של משתמש:דגש חזק. נטולת הרשאות ומיועדת (בעיקר) לבדיקת מצבים שבהם משתמשים חסרי הרשאות חסומים מפעולות.