לכל מי שתהה: "שדדשכ" זוהי המילה "assaf" (שמי) כשוכתבים אותה במקלדת באותיות עבריות.