שומר את התורה ומשתדל לקיימה. בעל נסיון עבר מסויים בויקי

שמח לתרום בתחומי הידע שלי ולתקן טעויות גם בתחומים אחרים

פרי מלאכתיעריכה

ספר התורה של ילדי ישראל