משתמש:שמעיה/ארגז חול 2

דתות אפריקאיות מסורתיות, הוא שם כולל לדתות רבות של ילידים ביבשת אפריקה, וכן לדתות שמוצאם מאפריקה.

חברות מסורתיות אפריקאיות משקפות תפישות מקומיות של אל(ים) והקוסמוס. אפילו בתוך קהילה אחת, עלולות להיות תפישות שונות במקצת של העל-טבעי.

אפריקאיים כמעט תמיד מכירים בקיום אל עליון או דמיאורג שיצר את היקום. מיתוסים אפריקאיים מסורתיים רבים מדברים אודות הצורה בה אל או בן אל היה גר בין אנשים, אבל כשאנשים חטאו לאלים, הם פרשו לשמיים.

דתות אפריקאיות מוגדרות בעיקר על ידי השיוך השבטי והאתני.

בדומה לרוב הדתות הילידיות, אין לדתות אלו מייסד ידוע וגם לא כתבי קודש, והם עוברות במסורת בעל פה.

אין דגש מיוחד על חינוך ילדים מתבגרים[?], דבר שהקשה על מיסיונרים בעבר להנגיד את הדתות האלו עם הנצרות[??]

דת היורובה במערב אפריקה היא בעלת ההשפעה הגדולה ביותר.

מיון וסטטיסטיקהעריכה

Adherents.com (as of 2007) lists "African Traditional & Diasporic" as a "major religious group", estimating some 100 million adherents. They justify this combined listing of traditional African and African diasporic religions, and the separation from the generic "primal-indigenous" category by pointing out that

the "primal-indigenous" religions are primarily tribal and composed of pre-technological peoples. While there is certainly overlap between this category and non-African primal-indigenous religious adherents, there are reasons for separating the two, best illustrated by focusing specifically on Yoruba, which is probably the largest African traditional religious/tribal complex. Yoruba was the religion of the vast Yoruba nation states which existed before European colonialism and its practitioners today; certainly those in the Caribbean, South America and the U.S.; are integrated into a technological, industrial society, yet still proclaim affiliation to this African-based religious system. Cohesive rituals, beliefs and organization were spread throughout the world of Yoruba (and other major African religious/tribal groups such as Fon), to an extent characteristic of nations and many organized religions, not simply tribes. (Major Religions Ranked by Size)

Practitioners of traditional religions in sub-Saharan Africa are distributed among 43 countries, and are estimated to number about 70 million, or 12% of African population, while the largest religions in Africa are Christianity and Islam, accounting for 45% and 40%, respectively. As everywhere, adherence to an organized religion does not preclude a residue of folk religion in which traditions predating Christianization or Islamisation survive.

אליםעריכה

מונותאיזם והנותאיזם רווחים בין הדתות המסורתיות באפריקה, אך קיימים גם פוליתאיזם ואנימיזם. ישנם המכירים בשני אלים, או באל תאום משלים.

להלן מספר דוגמאות של אלים:

  • אנדרוגינוס, עם מאפיינים של זכר ונקבה.
  • שותפות של בעל ואישה. האישה עדינה וסלחנית, והבעל שופט ומעניש. גם כאשר הבעל מעניש האישה יכולה למחול.
  • אלה עליונה, "האם הגדולה" שילדה את העולם ואת האנושות.

קבוצות מסוימות מאלילות יישויות כמו האדמה, השמש, הים, ברק, או הטבע.

ישנם אלים שהם פטרונים של מסחר או איגוד מסויימים. לדוגמא, אוגון, אל המתכת בוודו, הינו הפטרון של כל האומנים שהחומר העיקרי של עיסוקם הוא מתכת.

פולחןעריכה

לכל אל יש את צורת הפולחן המיוחדת לו, הכוללת את הדברים הרצויים להקרבה, העדפה של כוהנים או כוהנות, העיתוי ביום בשבוע בחודש או בשנה להקרבת הקורבנות, או מנהגים מיוחדים אחרים לטקסים.

בעוד ישנם מקומות הקדושים ממעשה ידי אדם (מזבחות, מקדשים, קברים), אזורים מקודשים רבים נמצאים בטבע (עץ, חורשה, אבנים, גבעות, הרים, מערות וכדומה).

The deities and spirits are honored through libation, sacrifice (of animals, vegetables, or precious metals) and, in some cases, trokosi.

אבות קדומיםעריכה

Often, God is worshiped through consultation or communion with lesser deities and ancestral spirits.

  • Having a devout connection with their ancestors

החיים ממוקמים בין האבות הקדומים ואלו שלא נבראו עדיין. (ראה קוהלת)

החיים לעיתים קרובות מכבדים את אבותיהם הקדומים על ידי ניסוך משקה, וכך נותנים להם "לטעום" את המשקה לפני שהחיים צורכים אותו.

המקבילה האפריקאית של הישארות הנפש היא להיזכר על ידי החיים (בטקסים), והאבדון הוא השכחה המוחלטת. "זכר צדיקים לברכה, ושם רשעים ירקב".

נבואהעריכה

 
כיתוב תמונה

לפי האמונה, רוחות ואלים מסויימים שורים על כוהניהם במהלך טקסים מיוחדים. הכוהן נכנס לכעין טרנס, ולעיתים מעביר מסרים מהרוחות לקהל. הנבואה שורה בדרך כלל על ידי תיפוף וריקוד.

The will of God is sought by the believer also through consultation of oracular deities, or divination.

טקסים וטבעעריכה

טקסים רבים תלויים במעגל השנה. ישנם טקסי אסיף וצייד כמו גם טקסים לציון המחזור החקלאי והאנושי. ישנם טקסי אומנות, כמו למשל נפחות. ישנם טקסים על בניית בית חדש, כניסה לתפקיד של הנהגה, וכדומה.

Like various other traditional religions, African traditional religions embrace natural phenomena - ebb and tide, waxing and waning moon, rain and drought - and the rhythmic pattern of agriculture.

These religions are also not static, not even within their consciousness of natural rhythms. They incorporate the ever-changing actual experience. For example, Sango, the Yoruba god of lightning, assumes responsibility for modern electrical processes. But, these characteristics are only true of some of the traditional African religions.

מצוות ועבירותעריכה

מצוות, לעיתים קרובות, קשורות להיבט קהילתי של החיים. כמו למשל, כבוד לזקנים ולהורים, גידול ילדים כראוי, הכנסת אורחים, כנות, נאמנות ואומץ.

בחלק מדתות אלו, מוסריות של אדם או של קהילה, מתקשרת עם ציות או אי ציות לאל.

For the Kikuyu, according to Mbiti, God, acting through the lesser deities, is believed to speak to and be capable of guiding the virtuous person as one's "conscience." But so could the Devil and the messengers.

In indigenous African religions, such as the Azande religion, a person is said to have a good or bad conscience depending on whether he does the bidding of the God or the Devil.

תפקידים דתייםעריכה

 
כיתוב תמונה
  • כוהן - מתווך בין פרטים בחברה או חברה שלמה לבין האלים. הכהן בדרך כלל מנהל את המזבח של האל המסויים.
  • רופא - כוהנים נודעים כבעלי ידיעה מקצועית של חוליים (פתולוגיה), ניתוח, ורוקחות (שורשים, קליפות עצים, עלים, ועשבים). חלקם ידועים באבחון וטיפול במחלות נפש ובבעיות פסיכולוגיות.
  • מוריד גשם - מאמינים שהם מסוגלים להביא ולמנוע גשמים, על ידי השפעה על הסביבה המטאורולוגית (לדוגמא, על ידי שריפת סוגים מסויימים של עצים, או בצורות אחרות של ניסיון להשפיע על תנועת העננים).

כשפים וקסמיםעריכה

These are important, different but related, parts of beliefs about interactions between the natural and the supernatural, seen and unseen, worlds. Magicians, witches, and sorcerers are said to have the skills to bring about or manipulate the relations between the two worlds. Abuse of this ability is widely condemned. Magic, witchcraft, and sorcery are parts of many indigenous religions.

אגודות חשאיותעריכה

They are important part of indigenous religion. Among traditional secret societies are hunting societies whose members are taught not only the physical methods, but also respect for the spiritual aspect of the hunt and use of honorable magical means to obtain important co-operation from the animal hunted.

Members are supposed to have been initiated into, and thus have access to, occultic powers hidden to non-members.

Well known secret societies are Egbo, Nsibidi, Mau Mau, Ogboni, Sangbeto, etc.

מסכותעריכה

לפי האמונה מקור חלק מהמסכות בתחיית מתים. לדוגמא, איגונגו, אחד מסוגים רבים של מסכות, משמעו "עצם" או שלד", כלומר, אדם שקם לתחייה. מסכות מסויימות נחשבות רציניות יותר, קדושות יותר, ובעלות עוצמה גדולה יותר. לעיתים המסכות משמשות שופטים ו? משפט, ושימושים אחרים מיועדים רק לבדר את הקהל בפסטיבלים.

מיתולוגיהעריכה

בדומה לרוב הדתות, גם בדתות ילידים רבות, ישנם סיפורים מפורטים המסבירים כיצד נוצר היקום, כיצד התפתחה התרבות והחברה האנושית, או מה קורה כאשר אדם מת.

מיתוסים אחרים נועדו להסביר מוסכמות חברתיות בנושאים הקשורים לגיל, מין, או טקסים דתיים. מיתוסים משמשים גם כשיטה פופולרית לחינוך, על ידי הבטחות של שכר או עונש.

גוף ונפשעריכה

Most indigenous African religions have a dualistic concept of the person. In the Igbo language, a person is said to be composed of a body and a soul. In the Yoruba language, however, there seems to be a tripartite concept: in addition to body and soul, there is said to exist a "spirit" or an ori, an independent entity that mediates or otherwise interacts between the body and the soul.

Some religious systems have a specific devil-like figure (for example, Ekwensu) who is believed to be the opposite of God.

קישורים חיצונייםעריכה