שרון בן 30

אני מבצע כרגע תיקונים לשוניים שונים. לדעתי, העריכה הלשונית חשובה להתפתחות האנציקלופדיה כי ניסוח נאות מצביע על רצינות הערכים.