תרגומון - מנוע חיפוש עברי-אנגלי דו-כיווני עבור שמות של כותרי קולנוע/טלויזיה שהופצו בישראל (מומרץ ע"י כל אותם תרגומים שגויים).

שם בעולם הגשמי: אמנון.

רשימת מטלותעריכה

  • לערוך את רשימת המטלות :-)