Crystal Clear app Community Help.png משתמש זה בן 85 שנים ו־23 ימים.

שמי מרדכי, נולדתי ב-15 באפריל 1936, כג ניסן תרצ"ו בוורשה, פולין. בזמן המלחמה הייתי ביערות עם אבא שלי ואחיי, ולכן לא סבלתי מרדיפת הנאצים. אמא ואחי שלא הספיקו לברוח איתנו היו בברגן בלזן ושרדו. התאחדנו בישראל. בשואה איבדתי את סבא וסבתא שלי ואת דוד שלי שנלחם בצבא האדום. רוב המשפחה שרדה את השואה. כתבתי בויקיפדיה 11 ערכים מתוכם שלוש הם על אישים.


שגיאות פרמטריות בתבנית:ציטוט

פרמטרים [ גרשים ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

להיות ניצול שואה זה משהו שנכנסת לתוכו לא בחרת אותו.

לדעת שאתה היית יכול להיות מוקף בבני משפחה, אבל זה לא יקרה כי הם לא שרדו.

להיות ניצול שואה זה לגדל את הילדים שלך ללא דוד דודה סבא או סבתא .

להיות ניצול שואה זה לספר את הסיפור שלך לכל מי שמעוניין.

זה לראות מבטים על המספר שלך ושחושבים שזה תזכורת של מספר הטלפון צריך לסביר שזה לא.

להיות ניצול שואה זה לדעת שאתה חייב ללמד את דור ההמשך שלך את זיכרון הנספים.

להיות ניצול שואה זה לאבד את הילדות.

להיות ניצול שואה זה אמור שתמיד יהיה לך בבית קופסאות שימורים בבוידעם למקרה ש..

להיות ניצול שואה זה לא להיות רגיל בחברה ולהיות עם פחדים וחרדות מכלבים ורעמים.

להיות ניצול שואה זה להיות גאה שלמרות הכל הקמת משפחה

1936 Mordechai