משתמש:Amir Segev Sarusi/אינקומנסרביליות

הרעיון של אינקומנסרביליות של ערכים הוא הרעיון לפיו לא ניתן להמיר ערכים מסוימים למטבע משותף. בהקשר המוסרי, הרעיון הוא שלא ניתן להשוות דברים כמו הערך בצחוק של ילדים לבין הערך בשימורו של מין בסכנת הכחדה.

רעיון האינקומנסרביליות בהקשרו המוסרי משמש בפילוסופיה פוליטית כאחד ההצדקות לפלורליזם בין דרכי חיים, בטענה שלא ניתן להשוות בין ערכן של דרכי חיים מסוימות. הדוגמה הקלאסית משווה בין בחירה בדרך חיים של "אם" לדרך חיים של "נזירה". לא ניתן לבחור בשתי הדרכים במקביל, וגם לא ניתן להשוות בין השתיים שכן אם חיים אותן באופן טוב שתיהן בעלות ערך שרבים חושבים שאינו בר השוואה. ללא רעיון זה, יהיה קשה להצדיק פלורליזם בין דרכי חיים.