בן 27.

משתמש זה מתקשה בישיבה ועמידה, בשל טראומה בשירותו הצבאי.

משתמש זה סובל מהסתייגות בריאה מסמכות, שרירותיות כוחנית וכפייה דתית.

משתמש זה סובר כי המאבק על מה שמכונה "שוויון בנטל" הוא למעשה פטישיזם של ציונות.

למשתמש זה נטייה להשתמש בשפה ציורית.

משתמש זה מעדיף שימוש בשפה המתארת את המציאות כפי שהיא על-פני שפה מקובלת.

הספר העברי האהוב על משתמש זה הוא המאהב.

הגיבורה של משתמש זה היא אנטיגונה.

הסיפור הקצר האהוב על משתמש זה הוא A World Without Selfie Sticks.

הסרט האהוב על משתמש זה הוא ואלס עם באשיר.

משתמש זה מאמין כי שיקולים מוסריים הם שיקולים לכל דבר, כדבריי הפילוסוף יוסף רז "moral reasons are just reasons", ולכן מי שבוחר להתעלם מהם אינו רציונלי.

משתמש זה סולד מחשיבה פרקטית המזניחה ערכים חשובים נוספים.

משתמש זה חושש מתפיסת האוניברסיטאות כמכון להכשרה מקצועית בלבד.

משתמש זה מאמין בכתיבת ערכים שימושיים ולא רגילים שגרתיים, החסרים בויקיפדיה.

חוקר המקרא האהוב על משתמש זה הוא יאיר זקוביץ.

ההוכחה המתמטית האהובה על משתמש זה היא האלכסון של קנטור.

משתמש זה סייע בעד חיילים בסיכון להשתחרר מהצבא באופן חוקי.

משתמש זה הינו אתאיסט.

משתמש זה הינו פמיניסט רדיקלי.

משתמש זה מתנגד למוסד המלוכה, ועתיד להשתתף בהפגנות נגד הכתרתו של צ'ארלס בחמישה במאי 2023.

משתמש זה סבור כי טיעונים מסוג "אתה צבוע" (לכן אתה טועה) מחריבים את השיח הציבורי, ואין בהם כלום.

משתמש זה הוא פוסט דמוקרט.

משתמש זה מאמין שטיעונים בשבחו של כוח הרצון נכונים ברמת הפרט, אך ההכללה שלהם כלפי אוכלוסיות שגויה.

אנחנו חייבים לברוח מכאן דקה אחרי השחרור. אם נישאר, תוך כמה שנים נחלה בהומוגניה.

הומוגניה?

נהיה כמו כולם, צ'רצ'יל אמר. נלך לעבודה, נחזור מהעבודה. נגדל כרס ומשכתנא. אסור שזה יקרה. אסור!
—אשכול נבו, "משאלה אחת ימינה"פתאום הכתה בו בהלה עזה: איך יבחינו בי מלמטה. איך יוכלו לזהות את יחידם בתוך יער החופות הלבנות. ... אסור לי להיבלע סתם ככה בין המון הצנחנים.

—עמוס עוז, "בדרך הרוח"If one wanted to crush and destroy a man entirely, to mete out to him the most terrible punishment, all one would have to do would be to make him do work that was completely and utterly devoid of usefulness and meaning.

—Fyodor Dostoevsky
כל הצרות באות ויוצאות ואף צרתי עתידה שתעבור. אבל דעתי לא נתיישבה אלא לשעה קלה ולא נתיישבה אלא כדי לחזור לסורה.
—שמואל יוסף עגנון, "הרופא וגרושתו"