עזיז סובח.עמית מחקר באוניברסיטת תל אביב.

פרופיל החוקר בגוגל:

https://scholar.google.co.il/citations?user=cOgty_8AAAAJ&hl=iw&oi=ao

מומחיות: דינמיקה של אוכלוסיות, מודלים מתמטיים/סטטיסטיים, אנאליזה סטטיסטית, ניסוי אמפירי