משתמש:Fr.dror/מעגלים חסומים במשולש

משולש עם חוצי הזוויות הפנימיים והחיצוניים שלו (אדום וירוק)

מעגל חסום במשולש הוא מעגל שמשיק לכל שלושת הישרים של המשולש. למשולש יש 2 סוגים של מעגלים חסומים: מעגל חסום מבפנים, שמשיק לצלעות המשולש, ומעגל חסום מבחוץ, שמשיק לצלע אחת וושני המשכי צלעות. לכל משולש יש מעגל חסום מבפנים אחד ושלושה מעגלים חסומים מבחוץ, כל אחד בהתאם לאיזו צלא של המשולש הוא משיק לה.